Ķemeru tīrelis

pārgājiens ar purva kurpēm Ķemeru tīrelī

pārgājiens Ķemeru tīrelī

pārgājiens ar sniega kurpēm Ķemeru tīrelī