Pārgājiens purvā

Purvu bridēji

Sniega kurpes, purvs, pārgājiens

Sniega kurpes, purvs, pārgājiens