Niedrāju-Pilkas purvs

Niedrāju - Pilkas purvs

Niedrāju – Pilkas purva maršruts

Pārgājieni ar sniega kurpēm Niedrāju – Pilkas purvā