Tīrumnieku purvs

pārgājiens ar purva kurpēm Tīrumnieku purvā

pārgājiens Tīrumnieku purvā

pārgājiens ar sniega kurpēm Tīrumnieku purvā