Tīrais purvs

pārgājiens ar purva kurpēm Tīrajā purvā

pārgājiens Tīrajā purvā

pārgājiens ar sniega kurpēm Tīrajā purvā